Velkommen til Hesstun

          På vei til Veten

nesten oppe

VETEN
Vetene var et varslingssystem som ble brukt til å mobilisere det norske forsvarssystemet i middelalderen. Vetene var oppbygde bål. Vetene ble anlagt på punkter med god utsikt, og alle inngikk i en rekke. Et viktig kriterium for beliggenhet var at bålet skulle være synlig til minst to andre veter i rekken. Veten på Hamnfjellet består i dagav en steinvarde.
Det er merket tursti fra Teodorabekken til Veten.