Velkommen til Hesstun

På årsmøte 24.februar 2018 ble følgende styre valgt:

Leder : Unn Helen Nergård
Styremedlemmer:
Rigmor Klausen
Hanne Pettersen
Sigbjørn Pettersen
Beate Andorsen
Vara:
Sigbjørn Klausen og Tora Beate Wikstrøm
MEDLEMSKONTINGENT
Fra 2018 er kontingenten kr 200,- pr person pr år.

Kan betales til konto  4532.47.06082

Når du har betalt vil du få tilsendt vårt flotte medlemskort med motiv fra Hamnøya.
I år har vi bildet av Hesstun skole.