Velkommen til Hesstun

 

 

 

Hamnøya Ungdomslag

Hamnøya Ungdomslag ble stiftet 8.januar 1926. Medlemskontingenten ble fastsatt til kr 1 for menn, og 50 øre for kvinner. Diskriminerende!? De første årene hadde de ikke eget hus, møtene ble holdt rundt om på gårdene. Bla i Yttergården og Vågsgården. 2. oktober 1932 sto lagets eget hus ferdig, der det gamle skytterhuset hadde stått. Elvine Pedersen var fungerende formann, og huset ble døpt "Lidsjalv". Et lån på kr 500 var tatt opp i Velfjord Sparebank. I 1932 var det 50 medlemmer i laget. Arbeidet fram til krigen var aktivt, med ungdomsmøter, fester og andre sammenkomster. Krigstiden var kvelende som for de fleste lag. Ikke før midt på 50 tallet tok aktiviteten seg skikkelig opp igjen, da med Torbjørn Helgesen som formann. 29. juli 1973 brant huset ned etter en fest. Det ble bygget nytt hus litt lenger vest, på den andre siden av veien. Innvielsesfesten var i jula 1975. Midt på 80 tallet ble det oppsving igjen da flere unge flyttet tilbake og etablerte seg med familier. Først på 90 tallet ble det bl.a. arrangert fritidsklubb for barn og unge annen hver fredagskveld på Ungdomshuset. Nyttårsaften var det også samling på Huset, gjerne med servering for alle. Ved overgangen til år 2000 ble det holdt en overdådig fest for små og store med et gedigent fyrverkeri. I de siste årene har medlemstallet gått ned, og dermed også aktivitetsnivået. Det er ingen ungdommer igjen på øya, kun 5 barn, dessuten er det en god del eldre. De siste årene har det også vært fraflytting av voksne, så da sier det seg selv at det blir ikke mange igjen , verken til å arrangere eller å arrangere for...
(historiske data er hentet fra boka Vevelstad 4 av A.O.Åsvang)
Lagets første formann var Johan Knoph Nilsen