Velkommen til Hesstun

 Name:
Email:
Url:
Comments:
Hamnøya
Det har bodd folk på øya vår i mange hundre, ja tusen år tilbake.
I steinalderen var det et stort boplassfelt på Gjersmoen. Dette er et flyvesandfelt som det nå desverre ikke er mye tilbake av. Det ble faktisk funnet hele 63 ildsteder under kartleggingen i 1925. Det er også funn som tilsier at det bodde folk både på Våg , i Hamn og på Vågsodden.
I Trollhola i Hamn finnes det hulemalerier.
Gjersmoen