Velkommen til Hesstun

Esøya

Hit må du selvfølgelig benytte båt for å komme. Ungdomslaget har, ved hjelp av Friluftslivmidler fra fylket, tilrettelagt for båtfolket. Flytekaiet legges ut på våren og tas inn igjen før høststormene setter inn. Ilandstigningsanlegget er plassert på Lissesøya, like nord for selve Esøya, så når det er full flo kan du ikke gå tørrskodd til Esøya.