Velkommen til Hesstun

Side 1 av 22   >  >>

Vinnere i Sommerlotteriet 2018
Esøyadagen 2018
Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget
Vil du høre mer om prosjektet "Fremtidas sjønæring i Vevelstad"?


Onsdag  4.mars ble det nye hurtigbåtkaiet på Vågsodden ferdig.

Kaiet ligger på innsiden av ferjeleiet, mot havna. Nå kan ombord og ilandstigning skje på en mer betryggende måte på skolebåten