Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Referat fra Kystfolktreffet 2018
Vinnere i Sommerlotteriet 2018
Esøyadagen 2018
Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget


Vårinfo fra Grendeutvalget

STRANDRYDDING våren 2018

Grendeutvalget på Hamnøya har også i år fått henvendelse fra Vevelstad Frivilligsentral om rydding langs strender/veier.

Vi oppfordrer med dette alle beboere på Hamnøya – både de fastboende og hyttefolket om å gjøre en innsats.  Vi presiserer at dette gjelder søppel som vi finner langs veien og i fjæra, ikke husholdnings-avfall. På baksiden av Ungdomshuset, på trappa, finner du søppelsekk – når den er full settes den under taket, på baksiden.

(send gjerne en SMS til 916 43 009 eller en mail til hul@hesstun.com om hvor du har plukket, hvor lang tid du brukte, hvor mange som deltok, og litt om hva dere fant.)

Ryddinga vil foregå fram til 31.juli (eller til containeren er full..)


INFORMASJONSMØTE  om «Blått prosjekt»

Vevelstad kommune arrangerer informasjonsmøte på Ungdomshuset på Hesstun, tirsdag 8.mai kl 11, om prosjektet «Fremtidens sjønæring i Vevelstad». Presentasjon av algekartleggingsprosjekt sommeren 2018, og videre planer for prosjektet.

 

Hilsen Styret i Grendeutvalget

(har du spørsmål om strandryddinga eller info.møtet?

kontakt Beate på tlf  916 43 009 eller  750 37 212)