Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Referat fra Kystfolktreffet 2018
Vinnere i Sommerlotteriet 2018
Esøyadagen 2018
Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget


Referat fra årsmøtet 2018

REFERAT FRA ÅRSMØTE i UNGDOMSLAGET

Avholdt lørdag 24.februar 2018, med 10 medlemmer til stede.

 

Sak4/18 - Årsmelding 2017

-          Det ble arrangert sammenkomst på nyttårsaften med 24 stk. tilstede.

-          Vi hadde 49 stk. som støttet oss via grasrotandelen hos Norsk Tipping,

noe som første til over kr 15.000,- inn på konto.

-          Laget hadde 73 medlemmer i 2017.

-          Mottok kr 5000,- i sponsormidler fra Helgelandskraft

-          Mottok kr 2000,- i kulturmidler fra kommunen.

-          Medlemskontingent ble vedtatt økt til kr 200,- fra og med 1.1.2018.

-          Ny ytterdør ble innkjøpt

 

Sak 5/18 - Regnskap 2017

Lagt fram og godkjent, med et underskudd på kr 13280,-.

Sak 6/18 - Planer 2018

-          Renovere nordveggen, ny trapp og inngangsparti.

-          Esøya-dag lørdag 28.juli.

 

Sak 7/18 - Valg

Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år.

Styremedlemmer:

Rigmor Klausen og Beate Andorsen ikke på valg.

Sigbjørn og Hanne Pettersen valgt for 2 år.

  1. varamedlem: Sigbjørn Klausen valgt for 2 år.
  2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm ikke på valg.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble Sigbjørn Klausen og Rigmor Klausen.

De mottok diplom og et hjerteoppheng.

Etter årsmøtet var det servering av kalkunfrikassé.

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRENDEUTVALGET

Avholdt lørdag 24.februar 2018, med 13 stk. til stede.

Sak 4/18 - Årsmelding 2017

-          Det ble plantet blomster i urnene på kirkegården og på ferjeleiet

-          Det ble organisert Strandryddedag

-     Nye veilysskap på Våg og Hesstun innkjøpt, kr 22694,-.

-     Mottok kr 2000,- i kulturmidler fra kommunen.

-     Lånte kr 16000,- fra Ungdomslaget (til veilysskapene)

-     Arrangerte sommerkafe og betalte HUL tilbake kr 9000.-.

-     Mottok kr 1000 i gave til veilys.

-     2 folkemøter ble avholdt: Høring om fremtidig ferje- og hurtigbåtilbud og om kulturminner.

Det ble sendt brev til:

-          Posten, ang postlevering på Hamnøya

-          Vevelstad kommune, ang bredbåndsutbygging

-          Nordland fylkes samferdselsavdeling, om de midlertidige rutene januar 2017

-          Innspill til høring om Framtidig ferje og hurtigbåttilbud

-          Innspill til kulturminneplanen Vevelstad kommune

-          Innspill til høring om etablering av sjølokalitet Buøya

-          Nordland fylke, om fenderveggen på Vågsodden

-          Vevelstad kommune, ang. Nordsjøveien- vedlikehold og parkering

 

Sak 5/18 - Regnskap 2017

Lagt fram og godkjent.

 

Sak 6/18 – Planer 2018

Sommerkafe i juli.

 

Sak 7/18 - Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

 

Sak 8/18 – Informasjon

Det ble orientert om Kulturminnefondets besøk i Vevelstad.

5.mars kl. 19.30 blir det avholdt et infomøte på Allbrukshuset om muligheter til å søke tilskudd til ulike kulturminner. 6.mars kommer representanter fra Kulturminnefondet til Hamnøya på befaring, kl. 9.40 – 11.30. De som ønsker å delta er velkommen til å være med, bare møt opp på Vågsodden når ferja kommer. Det er planlagt stopp bl.a. på varden på Vågsodden, gammelskolen, Nordstua, Harald-brygga og fortøyningsboltene i Hamn.