Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Referat fra Kystfolktreffet 2018
Vinnere i Sommerlotteriet 2018
Esøyadagen 2018
Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget


Vinterinfo fra HUL og Grendeutvalget

VINTERINFO  2018   fra Ungdomslaget

 

Selv om januar er omme vil vi ønske alle et godt nytt år.

Medlemskap

Kontingenten ble på årsmøtet i 2017 vedtatt økt til kr 200,- pr pers pr år. (referat fra årsmøtet ble sendt medlemmene 14.mars 2017.) Kontingenten kan betales til konto 4532.47.06082, eller kontant til kassereren (Beate). Vi håper selvfølgelig å beholde våre medlemmer selv om kontingenten økes med kr 50,-.

Årsmøte

Lørdag 24.februar kl 20 blir det årsmøte i Ungdomslaget, med matservering.

- Vanlige årsmøtesaker (årsmelding/regnskap-budsjett/planer for 2018 og valg)

 

Andre arrangement

I år håper vi å få til en Esøya-dag igjen, på siste lørdag i juli – (vil bli diskutert på årsmøtet under planer for 2018).

 

 

 

Hilsen Styret i Hamnøya Ungdomslag

Leder   Unn Helen Nergård (mobilnr 99511905)

 

 

 

INFO FRA GRENDEUTVALGET

Grendeutvalget på Hamnøya gjorde en henvendelse til Vevelstad menighet i 2015, med ønske om ny port og et lyspunkt på kirkegården. Porten er nå kommet på plass.  Det er også kjøpt inn to store blomsterurner som Grendeutvalget planter blomster i hver vår.

Det er også gravd strømkabel inn til bårehuset, vi hadde håpet på at det skulle komme opp et lys før denne vinteren, men vi håper det går i orden i år.

Vi oppfordrer  fremdeles alle som har Hamnøya i sitt hjerte om å gi en pengegave på kontoen som er opprettet for Hesstun kirkegård - 1503.62.32525.

 

Årsmøte

Avholdes på Hamnøya Ungdomshus:

lørdag 24.februar  kl 20,

samtidig som årsmøtet i Ungdomslaget.

 

 

Hilsen Styret i Grendeutvalget