Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget
Vil du høre mer om prosjektet "Fremtidas sjønæring i Vevelstad"?
Referat fra årsmøtet 2018
Vinterinfo fra HUL og Grendeutvalget


Vinterinfo fra HUL og Grendeutvalget

VINTERINFO  2018   fra Ungdomslaget

 

Selv om januar er omme vil vi ønske alle et godt nytt år.

Medlemskap

Kontingenten ble på årsmøtet i 2017 vedtatt økt til kr 200,- pr pers pr år. (referat fra årsmøtet ble sendt medlemmene 14.mars 2017.) Kontingenten kan betales til konto 4532.47.06082, eller kontant til kassereren (Beate). Vi håper selvfølgelig å beholde våre medlemmer selv om kontingenten økes med kr 50,-.

Årsmøte

Lørdag 24.februar kl 20 blir det årsmøte i Ungdomslaget, med matservering.

- Vanlige årsmøtesaker (årsmelding/regnskap-budsjett/planer for 2018 og valg)

 

Andre arrangement

I år håper vi å få til en Esøya-dag igjen, på siste lørdag i juli – (vil bli diskutert på årsmøtet under planer for 2018).

 

 

 

Hilsen Styret i Hamnøya Ungdomslag

Leder   Unn Helen Nergård (mobilnr 99511905)

 

 

 

INFO FRA GRENDEUTVALGET

Grendeutvalget på Hamnøya gjorde en henvendelse til Vevelstad menighet i 2015, med ønske om ny port og et lyspunkt på kirkegården. Porten er nå kommet på plass.  Det er også kjøpt inn to store blomsterurner som Grendeutvalget planter blomster i hver vår.

Det er også gravd strømkabel inn til bårehuset, vi hadde håpet på at det skulle komme opp et lys før denne vinteren, men vi håper det går i orden i år.

Vi oppfordrer  fremdeles alle som har Hamnøya i sitt hjerte om å gi en pengegave på kontoen som er opprettet for Hesstun kirkegård - 1503.62.32525.

 

Årsmøte

Avholdes på Hamnøya Ungdomshus:

lørdag 24.februar  kl 20,

samtidig som årsmøtet i Ungdomslaget.

 

 

Hilsen Styret i Grendeutvalget