Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget
Vil du høre mer om prosjektet "Fremtidas sjønæring i Vevelstad"?
Referat fra årsmøtet 2018
Vinterinfo fra HUL og Grendeutvalget


Folkemøte fredag 16.juni kl 20

FOLKEMØTE

Hesstun Ungdomshus

fredag 16.juni kl 20


Hamnøya Grendeutvalg inviterer alle til møte ang. høring på Fremtidig ferge – og hurtigbåttilbud i Nordland.

 

 

 

Utredningen kan i sin helhet leses på nettet på følgende link: http://www.vevelstad.kommune.no/hoeringer

 

Et lite utdrag kan leses her.

De nye ferjerutene som gjelder fra 12.juni og ut august kan leses her.