Velkommen til Hesstun

Side 1 av 23   >  >>

Referat fra Kystfolktreffet 2018
Vinnere i Sommerlotteriet 2018
Esøyadagen 2018
Sommerkafe søndag 8.juli  - kl 12-16
Vårinfo fra Grendeutvalget


Referat fra årsmøter

REFERAT FRA ÅRSMØTE i UNGDOMSLAGET

Avholdt lørdag 11.mars 2017 med 17 medlemmer til stede.

 

Sak4/17 - Årsmelding 2016

-          Det ble arrangert Morsdagskafe, Farsdagskafe, matsalg på Vevelstaddagene, Esaøyadag og høstkafe m/markering av 90-årsjubileet.

-          Vi hadde 49 stk som støttet oss via grasrotandelen hos Norsk Tipping,

noe som første til over kr 16.000,- inn på konto.

-          Laget hadde 79 medlemmer i 2016.

-          Den nye bordkledningen ble grunnet og malt 1 strøk.

-          Betalingsterminal innkjøpt

 

Sak 5/17 - Regnskap 2016

Lagt fram og godkjent, med et overskudd på kr 32000,-, etter et særdeles aktivt år.

Sak 6/17 - Planer 2017

-          Sommerkafe.

-          Innkjøp av ny ytterdør.

 

Sak 7/17 - Valg

Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år

Styremedlemmer:

Rigmor Klausen og Beate Andorsen valgt for 2 år

Sigbjørn og Hanne Pettersen ikke på valg

  1. varamedlem: John Ruhne Nilsen ikke på valg
  2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm valgt for 2 år

Sak 8/17 – Medlemskontingent

Vedtak om økning til kr 200,- fra 2018.

 

Sak 9/17 – Innspill til kulturminneplan

Ungdomslaget har fått henvendelse om å arrangere et folkemøte i forbindelse med kommunens utarbeidelse av en kulturminneplan. Prosjektleder Torhild Haugann skal orientere. Vi gir tilbakemelding om at 20.mars kl 19.30 er et passende tidspunkt.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble John Ruhne Nilsen og Inger Robertsen

De mottok diplom og en kopp m/diverse.

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRENDEUTVALGET

Avholdt lørdag 11.mars 2017 med 17 stykker til stede.

Sak 4/17 - Årsmelding 2017

-          Det ble plantet blomster i urnene på kirkegården og på ferjeleiet

-          Ny oppslagstavle mottatt av kommunen, og montert på Vågsodden.

-          Det ble organisert Strandryddedag

-           Turstia til Veten ble oppmerket

-     Veilystrase i Høyvika reparert

 

 

Sak 5/17 - Regnskap 2017

Lagt fram og godkjent.

 

Sak 6/17 - Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

 

Sak 7/17 – Veilystraseene

Grendeutvalget har ansvar for vedlikehold av tre veilystraseer på Hamnøya. 2 av styreskapene må byttes. En del påler og strekker med kabel må også skiftes. Leder har deltatt på et infomøte som kommunen hadde med veilysforeningene, for å avklare ansvarsforholdet mellom foreningene og kommunen.  Det er ønske om å spare strøm, og prøve å skifte til LED-lysarmatur. Problemet er økonomien. Kanskje kan vi innføre en årskontingent slik som de fleste andre veilys-foreningene har?

 

Sak 8/17 – Høring om bredbånd

Vevelstad kommune skal søke om midler for å kunne tilby raskere bredbånd, (fiber), til innbyggerne, og ønsker innspill fra grendelagene. Grendeutvalget sender brev om behov.

Sak 9/17 – Annet

Spørsmål ang. innspill til det nye samferdselskartet for Nordland som er ute på høring. Grendeutvalget har ikke mottatt dette for uttalelse. Styret undersøker saken.

 

Etter årsmøtene ble det servert elggryte.